Categories Інше

Сполучення і комбінації клавіш у Windows XP (Віндовс ІксПі)

Сполучення клавіш стандартної клавіатури Microsoft:
*Ґудзик (кнопка) з емблемою Windows: відкрити/закрити меню “Пуск”;
*Ґудзик (кнопка) з емблемою Windows + BREAK: виклик діалогового вікна Властивості системи;
*Ґудзик (кнопка) з емблемою Windows + D: показати робочий стіл;
*Ґудзик (кнопка) з емблемою Windows + M: згорнути (мінімізувати) всі вікна;
*Ґудзик (кнопка) з емблемою Windows + SHIFT + M: розгорнути згорнуті вікна знову на робочий
стіл;
*Ґудзик (кнопка) з емблемою Windows + E: відкрити папку “Мій комп’ютер”;
*Ґудзик (кнопка) з емблемою Windows + F: знайти файл або папку;
*CTRL + Ґудзик (кнопка) з емблемою Windows + F: знайти комп’ютери (якщо ви знаходитесь у
мережі);
*Ґудзик (кнопка) з емблемою Windows + F1: викликати довідку Windows;
*Ґудзик (кнопка) з емблемою Windows + L: заблокувати клавіатуру;
*Ґудзик (кнопка) з емблемою Windows + R: викликати діалогове вікно “Запуск програми”;
*Ґудзик (кнопка) з емблемою Windows + U: викликати диспетчер службових програм;

Окрім цих у Віндовсі ІксПі (Windows XP) є ще багато інших сполучень клавіш:

Основні сполучення клавіш Віндовс ІксПі (Windows XP):
• CTRL+C: копіює виділений об’єкт;
• CTRL+X: вирізає виділений об’єкт;
• CTRL+V: вставляє виділений об’єкт;
• CTRL+Z: скасовує попередню дію;
• DELETE: видаляє виділений об’єкт/область;
• SHIFT+DEL: видаляє виділений об’єкт без можливості відновлення, не поміщаючи його в
кошик;
• CTRL із перетягуванням об’єкта: копіює виділений об’єкт;
• CTRL+SHIFT із перетягуванням об’єкта: створення ярлика для цього об’єкта;
• Ґудзик (кнопка) F2: перейменовує виділений об’єкт;
• CTRL+СТРІЛКА ВПРАВО: переміщає точку введення на початок наступного слова;
• CTRL+СТРІЛКА ВЛІВО: переміщає точку введення на початок попереднього слова;
• CTRL+СТРІЛКА ВНИЗ: переміщає точку введення на початок наступного абзацу;
• CTRL+СТРІЛКА ВГОРУ: переміщає точку введення на початок попереднього абзацу;
• CTRL+SHIFT+Ґудзик (кнопка) зі стрілками: виділяє фрагмент тексту;
• SHIFT+Ґудзик (кнопка) зі стрілками: виділяє декілька об’єктів у вікні або на
робочому столі, а також виділення тексту в документі;
• CTRL + A: виділяє весь документ/всі елементи в вікні;
• Ґудзик (кнопка) F3: шукає файл або папку;
• ALT + ENTER: відкриває вікно з властивостями виділеного об’єкту;
• ALT + F4: закриває активне вікно або активну програму;
• ALT + ПРОБІЛ: викликає контекстне меню активного вікна;
• CTRL + F4: закриває активний документ в додатках, у яких одночасно можна відкрити
кілька документів;
• ALT + TAB: дозволяє переходити між відкритими об’єктами;
• ALT + ESC: дає можливість циклічного перегляду об’єктів у порядку їхнього відкриття;
• Ґудзик (кнопка) F6: переглядає почергово елементи інтерфейсу у вікні або на робочому
столі;
• Ґудзик (кнопка) F4: відображає рядок адрес у вікні “Мій комп’ютер” або Windows
Explorer;
• SHIFT + F10: викликає контекстне меню для виділеного елемента;
• CTRL + ESC: викликає меню “Пуск”;
• ALT + підкреслена літера в назві меню: викликає відповідне меню;
• Підкреслена літера в імені команди відкритого меню: виконує відповідну команду;
• Ґудзик (кнопка) F10: активовує рядок меню в активній програмі;
• СТРІЛКА ВПРАВО: викликає наступне меню праворуч або вкладеного меню;
• СТРІЛКА ВЛІВО: викликає наступне меню ліворуч або закриває вкладене меню;
• Ґудзик (кнопка) F5: оновлює активне вікно;
• Ґудзик (кнопка) BACKSPACE: переглядає вміст папки, розташованої на один рівень вище у вікні “Мій комп’ютер” або Windows Explorer;
• Ґудзик (кнопка) ESC: скасовує поточне завдання;
• Ґудзик (кнопка) SHIFT під час вставляння компакт-диску в пристрій для читання компакт-дисків: запобігає автоматичному відтворенню компакт-диску;
• CTRL + SHIFT + ESC: викликає диспетчер завдань;

Сполучення клавіш для діалогових вікон Віндовс ІксПі (Windows XP):
Під час натискання клавіш SHIFT + F8 у полях списків зв’язного вибору вмикається режим
зв’язного вибору. У цьому режимі можна за допомогою клавіш із стрілками перемістити курсор,
зберігаючи виділення об’єкта. Для налаштування параметрів виділеного об’єкта натискайте CTRL +
ПРОБІЛ або SHIFT + ПРОБІЛ. Щоб вимкнути зв’язний режим, повторно натисніть SHIFT+F8. Режим
зв’язного вибору автоматично вимикається після переміщенні фокуса до іншого елемента керування.
• CTRL + TAB: перехід до наступної вкладки;
• CTRL + SHIFT + TAB: перехід до попередньої вкладки;
• TAB: перехід до наступного параметра;
• SHIFT + TAB: перехід до попереднього параметра;
• ALT + підкреслена літера: виконання відповідної команди або вибір відповідного
параметра;
• ENTER: заміняє клацання мишою у виділених командах, а також виконання команди, яка відповідає поточному параметрові або ґудзику (кнопці);
• ПРОПУСК: установка або зняття прапорця, якщо активний параметр представлений прапорцем;
• Ґудзик (кнопка) зі стрілкою: вибір значення активного параметра, представленого групою з вибором опцій;
• Ґудзик (кнопка) F1: виклик довідки;
• Ґудзик (кнопка) F4: відображення елементів активного списку;
• BACKSPACE: відкриття папки, розташованої на один рівень вище від тої, яка виділена в
діалоговому вікні “Збереження документа” або “Відкриття документа”;

Сполучення клавіш для спеціальних можливостей:
• Натиснення і утримання правої клавіші SHIFT протягом 8 секунд вмикає/вимикає фільтрацію вводу;
• ALT зліва + SHIFT зліва + PRINT SCREEN: увімкнення/вимкнення високої контрастності;
• ALT зліва + SHIFT зліва + NUM LOCK: увімкнення/вимкнення керування вказівником миші з
клавіатури;
• П’ятикратне натискання ґудзика SHIFT: увімкнення/вимкнення залипання клавіш;
• Натискання і затримання клавіші NUM LOCK протягом 5 секунд: увімкнення/вимкнення озвучування перемикання режимів;

Сполучення клавіш Windows Explorer:
• END: перехід униз в активному вікні;
• HOME: перехід угору в активному вікні;
• NUM LOCK + зірочка (*): відображення всіх підкаталогів виділеної папки;
• NUM LOCK + знак “плюс” (+): відображення вмісту виділеної папки;
• NUM LOCK + знак “мінус” (-): згортання вмісту виділеної папки;
• СТРІЛКА ВЛІВО: згортання виділеного об’єкта, якщо він розгорнутий, або вибір папки на
рівень вище;
• СТРІЛКА ВПРАВО: відображення виділеного об’єкта, якщо він згорнутий, або вибір першої
вкладеної папки;

Сполучення клавіш для таблиці символів:
Двічі клацнувши символ у сітці символів, можна переміщатися по сітці за допомогою сполучення
клавіш:
• СТРІЛКА ВПРАВО (переміщення вправо або на початок наступного рядка)
• СТРІЛКА ВЛІВО (переміщення вліво або в кінець попереднього рядка)
• СТРІЛКА ВГОРУ (переміщення на один рядок угору)
• СТРІЛКА ВНИЗ (переміщення на один рядок униз)
• PAGE UP (переміщення на один уміст вікна вгору)
• PAGE DOWN (переміщення на один уміст вікна вниз)
• HOME (перехід у початок рядка)
• HOME (перехід у кінець рядка)
• CTRL + HOME (перехід до першого символу)
• CTRL + END (перехід до останнього символу)
• ПРОБІЛ (переключення між збільшеним і звичайним режимом представлення виділеного
символу)

Сполучення клавіш для головного вікна консолі керування (MMC):
• CTRL + O (відкриття збереженої консолі)
• CTRL + N (відкриття нової консолі)
• CTRL + S (збереження відкритої консолі)
• CTRL + M (додавання і видалення об’єкта консолі)
• CTRL + W (відкриття нового вікна)
• Ґудзик (кнопка) F5 (оновлення вмісту усіх вікон консолі)
• ALT + ПРОБІЛ (виклик меню “Вікно” консолі керування (MMC))
• ALT + F4 (закриття консолі)
• ALT + A (виклик меню “Дія”)
• ALT + V (виклик меню “Вигляд”)
• ALT + F (виклик меню “Файл”)
• ALT + O (виклик меню “Обране”)

Сполучення клавіш вікна консолі керування (MMC):
• CTRL + P (друк поточної сторінки або активної області)
• ALT + знак “мінус” (-) (виклик меню “Вікно” активного вікна консолі)
• SHIFT + F10 (виклик контекстного меню “Дія” для виділеного елемента)
• Ґудзик (кнопка) F1 (відкриває розділ довідки (за наявності) з виділеного об’єкта)
• Ґудзик (кнопка) F5 (оновлення вмісту усіх вікон консолі)
• CTRL + F10 (розгортання активного вікна консолі)
• CTRL + F5 (відновлення активного вікна консолі)
• ALT + ENTER (виклик діалогового вікна Властивості (у разі наявності) для виділеного
об’єкта)
• Ґудзик (кнопка) F2 (перейменування виділеного об’єкта)
• CTRL + F4 (закриття активного вікна консолі; якщо консоль містить лише одне вікно, це
сполучення клавіш закриває консоль)

Керування віддаленим робочим столом:
• CTRL + ALT + END (відкриття діалогового вікна Безпека Microsoft Windows NT)
• ALT + PAGE UP (переключення між програмами зліва направо)
• ALT + PAGE DOWN (переключення між програмами справа наліво)
• ALT + INSERT (переміщення між програмами в порядку, який використовувався останнім)
• ALT + HOME (виклик меню “Пуск”)
• CTRL + ALT + BREAK (переключення на комп’ютері клієнта між режимом вікон і
повноекранним режимом)
• ALT + DELETE (виклик меню “Windows”)
• CTRL + ALT + знак “мінус” (-) (вставка знімка всієї області вікон на комп’ютері клієнта
в буфер обміну на сервері терміналів (дія, аналогічна натисканню клавіш ALT + PRINT SCREEN на
локальному комп’ютері).)
• CTRL + ALT + знак “плюс” (+) (вставка знімка активного вікна на комп’ютері клієнта в
буфер обміну на сервері терміналів (дія, аналогічна натисканню клавіш PRINT SCREEN на
локальному комп’ютері).)

Навігація в Microsoft Internet Explorer:
• CTRL + B (відкриття діалогового вікна Упорядкувати обране)
• CTRL + E (відкриття панелі “Пошук”)
• CTRL + F (запуск службової програми пошуку)
• CTRL + H (відкриття панелі журналу)
• CTRL + I (відкриття панелі “Обране”)
• CTRL + L (відкриття діалогового вікна Відкриття файлу)
• CTRL + N (запуск іще одного екземпляра браузера з такою самою веб-адресою)
• CTRL + O (відкриття діалогового вікна Відкриття файлу, – те ж саме, що й CTRL + L)
• CTRL + P (відкриття діалогового вікна Друк)
• CTRL + R (оновлення поточної веб-сторінки)
• CTRL + W (закриття поточного вікна)

1 comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *